Professionele vertalingen voor kmo's en non-profitorganisaties
Tradoq

🔒 Privacyverklaring

Deze privacyverklaring beschrijft welke persoonlijke gegevens we verzamelen, waarom en wanneer we deze verzamelen, hoe we deze gebruiken, de beperkte voorwaarden waaronder we deze aan anderen mogen bekendmaken en hoe we deze beschermen.

U kunt contact opnemen met Olivier Spapen, in zijn hoedanigheid van data controller van de gegevens onder onze bevoegdheden, taken en aansprakelijkheden, Haagbeukenlaan 12 B25, B-1200 Brussel, België, info[a]tradoq.be.

Waarom verwerken wij uw persoonlijke gegevens?

Wij verzamelen, bewaren en gebruiken dergelijke persoonlijke gegevens om een offerte uit te brengen, vertalingen, proeflezingen en andere taalkundige diensten te leveren die u aanvraagt, of om te voldoen aan wettelijke vereisten. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens niet voor marketingdoeleinden.

Persoonsgegevens die worden verzameld, kunnen uw naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en ID- of btw-nummer zijn. De wettelijke basis voor het verwerken van uw gegevens is om de door u gevraagde services uit te voeren of om de nodige stappen te nemen alvorens aan dat verzoek te voldoen.

Wie ontvangt uw persoonlijke gegevens?

Als we een tekst voor vertaling, revisie of bewerking naar een collega sturen, wordt die tekst geanonimiseerd, zodat uw persoonlijke gegevens niet verschijnen. Voor administratieve doeleinden kunnen andere partijen toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens, waaronder onze accountant en onze website- of e-mailhostingdiensten. Al deze partijen voldoen aan de GDPR-regelgeving.

Hoe lang bewaren wij uw persoonlijke gegevens?

Gegevens met betrekking tot offertes worden maximaal zes maanden bewaard. In geval van uitgevoerde werkzaamheden, zijn wij verplicht uw persoonsgegevens tien jaar te bewaren om aan onze fiscale verplichtingen te kunnen voldoen. Na tien jaar verwijderen we de e-mailcommunicatie.

Uw gegevenstoegangsrechten

U hebt het recht om de persoonlijke gegevens waarover wij beschikken, in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Stuur uw verzoek rechtstreeks naar Olivier Spapen (info[a]tradoq.be) en wij zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één maand na de datum van uw verzoek, reageren.

Uw recht om een klacht in te dienen

Als u zich zorgen maakt over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken, neem dan contact met ons op. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder in België of in het land waar u woont.

Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 25 mei 2018 en zal worden herzien waar en wanneer dit nodig is.